Paylaşılan iş ilanının içeriği, mülakatlarda kullanılan dil, zam, terfi, izin ve işten çıkarma süreçlerini de kapsayacak şekilde bütün bu sürecin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konusunda kapsayıcılığı öne çıkaran bir İK politikası ortaya çıkarılması projenin ilk özel amacıdır.

İK politikası ile cinsiyet çeşitliliğini ve çoğulculuğu önemseyen, bireysel özgürlüklere saygılı çalışma ortamlarının ortaya çıkmasını sağlamak da projenin ikinci özel amacını oluşturmaktadır.

Bu proje ile meseleye dair görünürlüğün ve toplumsal farkındalığın -özellikle ilgili aktörler nezdinde- arttırılması hedefi, projemizin üçüncü ve son özel amacıdır.

İş'te Birlikte

İş Yerlerinde Çeşitliliği Destekleme Projesi