Yuvarlak Masa Toplantıları

İşte Birlikte Projesi ile çalışma hayatının toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim bağlamında insan haklarına ve bireysel özgürlüklere saygılı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Projemizde insan kaynakları alanında çalışan uzmanların görüşlerinin toplanması amacıyla yuvarlak masa toplantıları organize edilecektir. Yaşanan Covid-19 pandemi süreci nedeniyle dijital ve kapalı devre olarak yapılacak yuvarlak masa toplantılarının tarihi aşağıdaki tabloda yazmaktadır. Uzmanların görüşü alınarak katılımcıların fikirleri doğrultusunda hazırlanacak toplantı raporları, web sitemiz üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İl Tarih Saat
İstanbul: 23 Temmuz 2020 10.00-12.00
Bursa: 28 Temmuz 2020 10.00-12.00
Adana: 19 Ağustos 2020 10.00-12.00
İzmir: 27 Ağustos 2020 10.00-12.00