Projenin Ortakları

TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ

1972 yılında küçük bir grup, değerli bir hedefle yola çıktı. Türkiye için çok yeni bir alanı temsil eden bu sivil inisiyatifin, o günlerde belki de aklından dahi geçmiyordu ama zaman içinde aynı aşkı paylaşan 3 bini aşkın kişi bu hedefe ortak oldu.

Bir işe ve hedefe gönülden inanıldığı zaman ne kadar muazzam sonuçlar alınabileceğinin en iyi örneklerinden biri olan PERYÖN, farklı sektörlerden işe ve insana inanan binlerce gönüllünün ortak aklıyla iş dünyasına yeni ufuklar açıyor. Geçmişinden aldığı güç ve gönüllülerinin özverili çalışmaları ile emin adımlarla geleceğe ilerliyor…

Peki, aradan geçen neredeyse yarım asırda PERYÖN neler yaptı?

Türkiye’de insan yönetimi alanında yaptığı çalışmalarla 70’li yıllarda hiç de düşünülmeyen niş bir alanın varlığını kabul ettirdi. Sektöre ışık tutmakla kalmadı, yüzlerce kurumun kendi içindeki ışığı açığa çıkarmasına ilham kaynağı oldu. Düzenlediği kongreler, eğitimler ve proje çalışmalarıyla insan kaynakları alanında başta Avrupa’nın sonra da dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Adının başına Türkiye kelimesini almayı başaran ender derneklerden biri olan PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, bugün yaklaşık 2,5 milyon çalışana ulaşıyor.

İnsanı ve işi odağına alan yapısıyla PERYÖN, üyelerine; referans kaynaklar, haberleşme, bilgi alışverişi ve geniş bir net-work’ün yanı sıra kendilerini ifade etme özgürlüğü de sunuyor.

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN, şimdiye kadar sektöründe pek çok alanda öncü oldu. Bugüne dek dünyanın en önemli şehirlerinde gerçekleştirilen Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’ni 2016’da İstanbul’a taşıyarak çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yapan dernek aynı zamanda 1979’dan bu yana EAPM – European Association for People Management’a yani Avrupa İnsan Yönetimi Derneği’ne üye. 1991 yılında EAPM’nin Avrupa İnsan Yönetimi Kongresi’ni Türkiye’de düzenleyen, 2011 yılında yine aynı kongreye ev sahipliği yapan PERYÖN; bugün Ege, İç Anadolu, Trakya, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu şubeleri ile tüm Türkiye’ye sesleniyor.

1992 yılından beri düzenlediği İnsan Yönetimi Kongresi ile şimdiye kadar binlerce profesyoneli konuk eden PERYÖN, geçmişte 300 kişilik katılımla gerçekleştirdiği kongrelerinde şimdi 2 bin 500’ü aşkın konuğu ağırlıyor. Sektörün nabzını tutan kongrede düzenlenen 40’a yakın oturumda, yerli – yabancı 100 üzerinde konuşmacı ile gündemi yakalamakla kalmıyor, farklı tartışma başlıkları çıkartıyor. Katılımcıları yeni insanlar, fikirler, yaratıcı çözümler ve uygulamalar ile tanıştırıp, işe bakışını değiştiriyor, hatta iş yapış biçimini baştan kurguluyor.

İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri ise 2008 yılından bu yana düzenleniyor.

Kurduğu Akdemi ile her yıl binlerce çalışana ulaşan PERYÖN sadece kurumların ve çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermiyor, düzenlediği ücretsiz eğitimlerle iş yaşamının çıtasını da yukarıya taşıyor.

 

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin amaçları:

İnsan yönetimi alanında;
• Dünya ve sektör ile entegre,
• Yol gösterici,
• Bilgi üreten, araştıran, soran, sorgulayan,
• Mesleki gelişim ve dayanışmayı arttıran,
• Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunan,
• Doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirerek, kamuoyunda bilinç oluşturan bir yapı olmak ve
• Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden iş gücünde herkesin katılmasını sağlamaktır.

Çalışma hayatı içindeki tüm paydaşlar için; bilgi üretimi-araştırma, eğitim-gelişim, kongre-zirve, istihdam odaklı organizasyonlar, yabancı çalışan-mültecilerin iş gücüne kazandırılması için organizasyonlar düzenlemek ve eşitlik ilkesi ile kadınları iş gücüne kazandırmak.

İstanbul Gedik Üniversitesi, ayrı ayrı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama Araştırma Merkezi (KATUAM) ve Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından yürütülen proje ve çalışmaları ile 2019 Mart ayında KAGİDER liderliğinde Dünya Bankası teknik desteği ve PricewaterhouseCoopers ve Ernst&Young işbirliği ile geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını Türkiye’de ilk alan üniversitedir. Bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği sertifikasına hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiştir. Bu bağlamda ;

ADİL PAYLAŞAN, KAPSAYICI VE ÖĞRENEN TOPLUM –

Her Yaş İçin Yüksek Standartlarda ve Yaratici Eğitim – Eğitimin erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması – Eğitimde yöntem ve ders içeriklerinde iyileştirmeler yapılması – Mesleki eğitimin cazip ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi – Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması – Yükseköğretime erişimin ve kalitesinin artırılması ve İstanbul’un öğrenci ve ikinci öğretim üyeleri için uluslararası çekim merkezi olması – Sosyal Bütünleşme – Gelir adaletsizliği ve yoksullukla hak temelli mücadele edilmesi ve dezavantajlı grupların sosyal bütünleşmesinin sağlanması – Engellilerin ekonomik ve sosyal hayatta desteklenerek hayata tam katılımlarının sağlanması – Çocuk ve gençlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri desteklenerek iyi olma hallerinin artırılması – Yaşlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin (sağlık, sosyal hizmet, rekreasyon, bakım vb.) onları toplumun dışına itmeyecek ve onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmasını sağlayacak ve yaşam kalitelerini koruyacak bir yaklaşımla sunulması – Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi – Sağlıklı Toplum, Kaliteli ve Akredite Sağlık Hizmetleri – Erişilebilir, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunulması, bu hizmetlerin İstanbul’un küresel hedeflerini destekleyici şekilde geliştirilmesi ve sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumun korunması – Güvenli Kent – İstanbul’da kent güvenliğinin ve güvenlik algısının iyileştirilmesi – Güçlü Kurumsal Kapasite, İyi Yönetişim – Üniversiteler, yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi – Birey, toplum, kurum ve kuruluşlar arasındaki çok yönlü ilişkilerin uluslararası iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi – İstanbul’a Aidiyet ve Kentlilik Bilinci – İstanbul’a dair kapsayıcı, çok kültürlü ve diyaloğu destekleyen bir aidiyet geliştirilmesi, İstanbulluluk bilincinin sağlanmasını taahhüt etmektedir.